Privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je verzamelde gegevens.

Gebruik van deze website

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, bvb door het reservatieformulier te verzenden, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van hondenhotel Hoog Veld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 1. Op te vragen en in te kijken
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Hoog Veld. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens

 2. Te laten wijzigen
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten wijzigen door Hoog Veld.

 3. Te laten schrappen
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Hoog Veld bewaard worden? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 4. Niet meer te laten gebruiken
  Wil jij niet dat Hoog Veld jouw gegevens nog gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

 5. Over te dragen

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@hoog-veld.be
Vermeld steeds:

Als je een aanvraag indient, wordt dit zo snel mogelijk verwerkt en dit ten minste binnen 30 dagen.

Welke gegevens worden verzameld?

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Hoog Veld. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Aanvraag tot reservatie via de website of contact via email
  Jouw gegevens zullen worden verzameld als je een aanvraag tot reservatie bij Hoog Veld indient via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om deze dienst aan te kunnen bieden en/of contact met jou op te nemen i.v.m. de reservatie, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en enkele gegevens van je hond(en).

 2. Reservaties
  Hoog Veld gebruikt een IT applicatie voor het beheer en opslag van de reservaties en betalingen. De applicatie en de persoonsgegevens worden niet beheerd/gehost door derden en bevinden zich niet in een online omgeving/database.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

De website van Hoog Veld verzamelt automatisch gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Hoog Veld verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen. Denk hierbij aan het reserveren van een hondenverblijf of het op de hoogte houden van het reilen en zeilen van je hond tijdens een verblijf. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van deze diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Hoog Veld de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Hoog Veld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Hoog Veld behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, ook wanneer Hoog Veld dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Hoog Veld te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Verwerking door - en doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (aanvraag tot reservatie, contactformulier) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Easyhost
De e-mail en website van Hoog Veld wordt gehost bij Easyhost. Als je contact met ons opneemt via de formulieren of via email, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Easyhost. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Easyhost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Hoog Veld zijn op de servers van Easyhost opgeslagen.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Iedereen die namens Hoog Veld jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van Hoog Veld beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 17/05/2020

Als het misgaat

Hoog Veld springt zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houdt die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Heb je vragen of een klacht?

Heb je ondanks onze maatregelen toch nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met Hoog Veld via onderstaande contactgegevens:

Hoog Veld
Espenhoek 18A, 9520 Sint-Lievens-Houtem
info@hoog-veld.be
BTW BE0838.353.578

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be